Privacybescherming

Cookies policy

Wij gebruiken cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Door deze website te bezoeken, gaan wij ervan uit dat uw akkoord gaat met ons gebruik van cookies. Google Analytics: deze cookies verzamelen anonieme gegevens over de manier waarop u onze website gebruikt als bezoeker. De bedoeling is onze website aangenamer te maken en om de inhoud beter af te stemmen op de behoeften van de bezoeker. Wij verzamelen geen persoonlijke gegevens. De gegevens worden gewaard gedurende 38 maanden.

Doeleinden van het verwerken van persoonlijke gegevens

Ons bedrijf bekommert zich over uw privacy en we zijn ons bewust van het belang dat u hieraan hecht. Wij stellen dan ook alles in het werk om uw privacy te respecteren wanneer u deze site bezoekt. Wij verzamelen enkel de persoonsgegevens (zoals uw voornaam, naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) die u ons persoonlijk doorgeeft. Deze dienen om de door u gevraagde dienstverlening of informatie te leveren.

Personen die toegang hebben tot de persoonsgegevens

De persoonsgegevens die u ons verstrekt via deze formulieren worden in onze bestanden bewaard. Uw persoonsgegevens worden noch verkocht, noch aan derden doorgegeven. Wij behouden ons echter het recht voor om uw persoonsgegevens te gebruiken of deze openbaar te maken, indien de wet of het behoud van de integriteit van de website het vereist, om te voldoen aan uw verzoek, of om mee te werken aan een gerechtelijke procedure of een zaak van openbare orde.

Toegangsrecht en recht op overdraagbaarheid

U hebt te allen tijde recht op inzage in uw persoonsgegevens. U hebt ook het recht op rechtzetting, aanpassing of verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Een kopie van uw gegevens kan u ook worden bezorgd.

Klacht

U hebt het recht een bezwaar in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/